top of page
Copy of דורון_תמונה.jpg


דורון גרינברג

דורון בן 28 סיים לימודים בבי"ס תיכון עירוני ב' במודיעין במגמת תאטרון בכיתה קטנה. עם סיום הלימודים, התגייס דורון לצבא ושרת בהתנדבות במשך 3 שנים בחיל השלישות.

במהלך שרותו תפעל דורון מערכת מידע של משרד הפנים,  נתן תמיכה טכנית באמצעות דואר אלקטרוני ותקשורת טלפונית ועסק בהזנת מידע במערכות.

בשנה השלישית בשרות קבל דורון תעודת הצטינות והערכה על איכות השרות והמוטיבציה בביצוע התפקיד.

לאחר סיום השרות השלים דורון את תעודת הבגרות.

עם כניסתו למערך לפני כחמש שנים, עבר דורון תהליך קבלה לחברת החשמל. בתחילה עבד במשרדי החברה בת"א בהזנת נתונים במחשב. הקף משרתו עלה בהדרגה למשרה מלאה בעקבות תפקודו האיכותי. בעעקבות שינויים ארגוניים בחברת החשמל, עבר דורון לפני למעלה משנה למשרדי החברה של מחוז ירושלים והנגב בירושלים. דורון עובד כיום במחלקת התכנון במדור רשויות.

הרגלי העבודה של דורון טובים מאוד, הוא מגיע לעבודה בזמן ובקביעות, ממלא את המוטל עליו ומביע מוטיבציה להצליח ולהתקדם במסגרת עבודתו. הוא מביע שביעות רצון מהעבודה והממונים עליו מרוצים מתפקודו.
דורון הינו בחור אינטליגנטי, חביב ונעים לסובבים אותו. הוא מתעניין בנושאים רבים ומגוונים והשיח עמו מעניין ומעמיק.

bottom of page