top of page

הצוות שלנו

 

במערך הדיור קיים צוות רב מקצועי הפועל תוך הבנת המטרות המשותפות ומתבסס על חזון של מתן שרות איכותי ומענה הולם לדיירים עפ"י צורכיהם. הצוות שלנו כולל:

מנהלת המערך מתחום הטיפול והשיקום, 2 עובדות סוציאליות, רכז שיקומי – חברתי מתחום החינוך, מדריכות בית בעלות הכשרה מגוונת ומדריכים שיקומיים מתחום הפסיכולוגיה והחינוך המיוחד.

הכשרת הצוות כוללת:

  • גיוס ומיון כח אדם מקצועי עפ"י שיקולים מקצועיים וטיפוליים.

  • הכשרה והדרכה של הצוות הטיפולי / שיקומי במטרה לבנות מערכת ערכים, שפה מקצועית משותפת ושותפות ביצירת אקלים מקצועי מיטבי במערך.

  • קיום סדנאות העשרה מקצועית לאנשי הצוות בנושאים מקצועיים רלוונטיים במסגרת אגודת ניצן.

  • ניהול ישיבות צוות קבועות על מנת להתעדכן ולקיים חשיבה משותפת בנוגע לטיפול בדייר ולדפוסי העבודה במערך.


מנהלת המערך - תמי סלוצקי

בעלת ניסיון של כ- 20 שנה בתחום השיקום והטיפול, כולל ניהול והדרכת צוות
מקצועי - חינוכי וטיפולי.

בעבר שימשה כיועצת חינוכית בית ספרית, כסגנית מנהלת מערך דיור שקד אונים בכפר סבא וכרכזת השירות הסוציאלי במערך דיור יעלים בקריות.

מנחה צוותים מקצועיים במסגרות החוץ-ביתיות בקורסים של ביה"ס המרכזי להכשרת עובדים לשירותי הרווחה.

בוגרת .M.A בלימודי נשים בשילוב אומנויות ו 6 שנים לימודי פסיכותראפיה.

בעלת ניסיון כפסיכותראפיסטית וכמדריכת הורים - פרטנית וקבוצתית.

תמונה-תמי
bottom of page