top of page

עבודה עם הורים ובני משפחה

ברוח המערך הדוגלת בשיתוף ההורים בעבודה השיקומית עם הדיירים ומתוך אמונה בחלקם של ההורים בהתקדמות ילדיהם, אנו רואים חשיבות רבה בשיתופם בתוכניות השיקומיות.

צוות המערך נפגש עם כל אחת מהמשפחות מספר פעמים בשנה, על מנת לעדכנם על  התקדמותו  של ילדם ולגייסם לתמיכה בתהליך השיקומי אותו הוא עובר, אשר משפיע על איכות חייו. ההתיעצות עם המשפחה מתקיימת בנוסף, סביב צמתים בחייו כגון: זוגיות, שינוי מקום עבודה, שינוי דירת המגורים ועוד.

למשפחות חדשות אנו מציעים סדנא בהנחיית מנהלת המערך, שמטרתה לעבוד על תהליך הפרידה מילדם שיצא למגורים עצמאיים בקהילה, מתוך אמונה כי יצירת נפרדות ע"י ההורה, תסייע לו ביצירת אינדיבידואציה, גיבוש הזהות העצמית ובניית עצמאותו.

הסדנא מסייעת להורים להבין את תהליך ההסתגלות של ילדם לדיור ואת השינוי בתפקיד ההורי עם יציאתו מהבית.

במידת הצורך ניתנת הדרכה הורית ע"י מנהלת המערך.

בנוסף, מתקיימים ערבי משפחה סביב אירועים מיוחדים, חגים ועוד, במהלכם מארחים הדיירים את הוריהם בדירה בה

הם מתגוררים.

bottom of page