top of page
תעסוקה_שילוב בעבודה

שילוב בעבודה

 

המטרה אליה אנו מכוונים היא שילוב הדיירים בתעסוקה בשוק החופשי ויצירת רצף תעסוקתי ברמות שונות המותאמות להם.
דיירי המערך מועסקים במגוון רחב של מקומות עבודה כגון: בתי"ס, גני ילדים, מעונות, סופר פארם, סופר מרקט, מפעלים קטנים, חנויות, מפעל לתרופות, חברת החשמל ועוד.

העבודה בתחום התעסוקה כוללת:

  • איתור ושילוב הדיירים במקומות עבודה בשוק החופשי תוך התאמה לרצונותיהם ולכישוריהם

  • ליווי תעסוקתי ע"י יועצת השמה

  • שדרוג התפקידים השונים של הדיירים במקומות העבודה

  • העלאת שכר העבודה לשעה לגבי הדיירים בעלי היכולות התעסוקתיות הגבוהות יחסית
     

כ 80% מהדיירים העובדים בשוק החופשי משתכרים שכר מינימום והאחרים משתכרים שכר מותאם כשבהדרגה עולה השכר שלהם לשעת עבודה. חלק קטן מהדיירים משתכר מעל לשכר מינימום.

bottom of page