top of page

בית וקהילה שיקומית עבור בוגרים צעירים
עם ליקויי למידה קשיי הסתגלות ותפקוד

 הצלחה בשילוב בעבודה בשוק החופשי 

מה אנו עושים

יושבים-ומבלים-בדירה

החזון שלנו

מערך הדיור הוקם במטרה לשמש בית וקהילה שיקומית עבור בוגרים צעירים עם ליקויי למידה קשיי הסתגלות ותפקוד. המערך מושתת על הבנת החשיבות בקידום איכות חיים גבוהה המאפשרת מוטיבציה לגדילה והתפתחות. מושם דגש על מינוף יכולותיהם של הדיירים ועידודם לעצמאות, לשליטה מרבית בחייהם, לקבלת החלטות מתוך חופש בחירה, לפיתוח היכולת לסנגור עצמי ולהגשמת שאיפותיהם תוך היענות לצרכים המשתנים לאורך מעגל החיים.

אוכלוסיית היעד

בוגרים בגילאי 20-35 שאובחנו עם ליקויי למידה, קשיי הסתגלות ותפקוד ובוגרים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה, אשר אושרו על ידי וועדת השמה בלשכות לשרותים חברתיים ובמשרד הרווחה כזכאים לדיור חוץ-ביתי.

צור קשר

סיפורי הצלחה

דורון_תמונה_edited.jpg

דורון גרינברג

שירת בצבא בהתנדבות במשך 3 שנים בחיל השלישות וזכה לתעודת הצטינות והערכה

bottom of page